Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

Het functioneel beheer


Aan het hoofd van het FB staat commissaris Monique Verduyckt. Zij is tevens aangesteld als referentieambtenaar racisme binnen ons korps.

Via de medewerkers van het FB wordt de kwaliteit van de processen-verbaal gecontroleerd gebeurt de voeding van de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG).

Het FB staat o.m. ook in voor de verspreiding van de binnenkomende briefwisseling en de kantschriften. Ook via externe weg binnengekomen operationele informatie wordt door hen intern binnen het korps verspreid.