Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

Wapenbeheer


Een referentieambtenaar wapens staat aan het hoofd van de dienst Wapenbeheer. Commissaris Romain Marien vervult binnen ons korps de functie van referentieambtenaar.

Deze politieambtenaar behandelt het advies dat door de korpschef aan de overheid gegeven wordt. Hij controleert, in samenwerking met andere diensten binnen het korps, of een burger voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te hebben. De referentieambtenaar wordt voor de administratieve werklast bijgestaan door twee CaLog-personeelsleden.

De dienst Wapenbeheer heeft naast een adviserende (toekennen van vergunningen) functie ook een controlerende taak (naleven van de veiligheidsvoorwaarden).

Je kan bij hen terecht je terecht voor:

- inlichtingen over wapens en de wapenwetgeving;
- advies bij het aanvragen van wapenvergunningen en erkenningen;
- informatie met betrekking tot de nieuwe regularisatieperiode voor niet-vergunde wapens.

Daarnaast houdt zij zich ook bezig met:

- het toezicht en de controle van wapenbezitters;
- het afleveren van de vergunningen;
- de afhandeling van ingeleverde of inbeslaggenomen wapens en munitie;
- het aanvullen van het centraal wapenregister.

 

Meer informatie over de nieuwe regularisatieperiode vind je hieronder.

 

Op 28 februari ll. verscheen het eerste uitvoeringsbesluit inzake de nieuwe amnestieronde voor wapens in het Belgisch Staatsblad. Door deze publicatie is het sinds donderdag 1 maart 2018 mogelijk voor particulieren om de vuurwapens waarvoor ze niet de vereiste vergunning bezitten alsnog aan te geven.

In ruil voor immuniteit voor strafrechtelijke vervolging kan de burger een vergunning aanvragen voor de wapens, ze laten neutraliseren, ze overdragen, of ze afstaan aan politie ter vernietiging. Het spreekt voor zich dat dit niet van toepassing is op wapens die verboden zijn.

De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 maart t.e.m. 31 december 2018. Gedurende deze periode kan je bij onze diensten terecht voor het plannen van een afspraak om je wapen, lader of munitie te laten regulariseren. Het is dus zeker en vast niet de bedoeling dat je je zomaar bij de wapendienst van de lokale politie aanbiedt.

Je kan een afspraak maken door:

  1. telefonisch contact op te nemen met onze diensten of persoonlijk even binnen te springen. Onze medewerkers aan het loket zullen dan de nodige gegevens noteren, waaronder je persoonlijke gegevens en, indien mogelijk, gegevens over het wapen, lader en/of munitie. Deze zullen worden overgemaakt aan de lokale wapendienst waarna zij je zullen contacteren voor het plannen van een afspraak.

  2. het online formulier in te vullen. Dit wordt dan rechtstreeks overgemaakt aan de lokale wapendienst, waarna zij je zullen contacteren voor het plannen van een afspraak.

Na het vastleggen van een afspraak, begeef je je op de desbetreffende dag met je wapen naar het hoofdcommissariaat te Beringen en meld je aan het loket.

Het is belangrijk dat wanneer je je aanbiedt, je voldoet aan onderstaande voorwaarden, dit opdat de veiligheid van onze mensen gegarandeerd wordt.

  • Het wapen is ongeladen, gedemonteerd en verpakt;
  • De lader is leeg of verpakt;
  • De munitie is afzonderlijk van het wapen verpakt.