Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

Wapenbeheer


Een referentieambtenaar wapens staat aan het hoofd van de dienst Wapenbeheer. Commissaris Romain Marien vervult binnen ons korps de functie van referentieambtenaar.

Deze politieambtenaar behandelt het advies dat door de korpschef aan de overheid gegeven wordt. Hij controleert, in samenwerking met andere diensten binnen het korps, of een burger voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te hebben. De referentieambtenaar wordt voor de administratieve werklast bijgestaan door twee CaLog-personeelsleden.

De dienst Wapenbeheer heeft naast een adviserende (toekennen van vergunningen) functie ook een controlerende taak (naleven van de veiligheidsvoorwaarden).

Je kan bij hen terecht je terecht voor:

- inlichtingen over wapens en de wapenwetgeving;
- advies bij het aanvragen van wapenvergunningen en erkenningen.

Daarnaast houdt zij zich ook bezig met:

- het toezicht en de controle van wapenbezitters;
- het afleveren van de vergunningen;
- de afhandeling van ingeleverde of inbeslaggenomen wapens en munitie;
- het aanvullen van het centraal wapenregister.