Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Verkeer

Takelingen en bergingen


Bestuurlijke takelingen of bergingen in opdracht van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo worden uitgevoerd tegen onderstaande tarieven:

 Beschrijving Tarief (incl. BTW - 24/24 uur - 7d/7d)
 Takeling:
  - Geparkeerd voertuig;
  - Achtergelaten voertuig;
  - Voertuig met bestuurder ontzet van het recht tot sturen.

 140 euro
 Buitenstalling vanaf dag 2  6 euro/dag
 Binnenstalling vanaf dag 2  10 euro/dag

 Nodeloze oproep
 (rijvaardige bestuurder ter plaatse vooraleer de takeldienst met de werkzaamheden is gestart)

 60 euro

(*) Voor gerechtelijke takelingen gelden andere tarieven.

(*) Tarieven van takelingen van voertuigen tot 3,5 ton op vraag van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo met uitzondering van de takeling van voertuigen betrokken in een ongeval en defecte voertuigen.

(*) Bij voertuigen in een ongeval en bij defecte voertuigen, heeft de bestuurder van het te takelen voertuig of zijn gemachtigde - indien één van hen nog ter plaatse aanwezig is en in staat is om een keuze uit te brengen - zelf beslissingsrecht welke takeldienst de takeling zal uitvoeren voor zover dit binnen een redelijke termijn kan gebeuren. De redelijke termijn voor het ter plaatse kunnen zijn van deze takeldienst kan nooit langer dan 30 minuten bedragen indien het te takelen voertuig hinder veroorzaakt voor het doorgaand verkeer. In geval van hoogdringendheid of wanneer de aanwezigheid van de politie ter plaatse noodzakelijk is zolang de takeling niet is uitgevoerd, kan de politie echter ten alle tijde beslissen om de takeling toch volgens hun modaliteiten te laten uitvoeren.

(*) Bij het takelen zijn ook volgende diensten inbegrepen:
    - De rijtijd naar en van de plaats van tussenkomst;
    - Het takelen van het voertuig, inclusief alle materialen die hiervoor nodig zijn;
    - De verplaatsing van het interventievoertuig van de stelplaats of vertrekplaats naar de plaats van takeling en terug naar de stallingsplaats en stelplaats of vertrekplaats.
    - De tijdelijke bewaring van de sleutels en de boorddocumenten;
    - De administratieve afhandeling;
    - De teruggave van het voertuig tijdens de kantooruren van de takeldienst.